KOMUNIKATInformujemy, że druki recept są do odebrania w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Oddziałach Terenowych OZZL.

Recepty mogą pobierać wszyscy lekarze (bez względu na przynależność do OZZL).

Recepty mogą być też przesłane do lekarzy, którzy zgłosili zapotrzebowanie do biura izby lekarskiej.

Archiwum

Archiwum - tematycznie