Wydłużenie terminu na dostosowanie praktyk lekarskich do wymogów ustawy o działalności leczniczej.W dniu 27 czerwca 2012 r Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która min. wydłużyła termin na dostosowanie prowadzonych przez lekarzy praktyk prywatnych do wymogów ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.

Archiwum

Archiwum - tematycznie