Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 1 lipca 2012r.Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie apeluje do lekarzy stosujących się do rekomendacji samorządu lekarskiego oraz innych organizacji lekarskich w dążeniu do zmiany treści umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane aby działanie to uwzględniało bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Przekonanie lekarza o ewentualnym przerwaniu przez chorego leczenia po wystawieniu recepty zgodnie z rekomendacjami, powodujące bezpośrednie zagrożenie zdrowia, powinno skłonić lekarza do wystawienia recepty refundowanej. Postępowanie takie nie będzie odstępstwem od rekomendacji organizacji lekarskich i będzie zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

 

apel do wydruku (pdf)