Terminy posiedzeń Okręgowej Rady LekarskiejNa posiedzeniu w dniu 6 czerwca Okręgowa Rada Lekarska przyjęła następujące terminy swoich posiedzeń w 2012 roku: 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia.

Archiwum

Archiwum - tematycznie