Zawieszenie protestuW dniu dzisiejszym Prezydium Naczelnej Rady lekarskiej podjęło decyzję o zawieszeniu protestu polegającego na wystawianiu recept bez dokonywania adnotacji o refundacji.

Uchwała Prezydium NRL w sprawie zawieszenia protestu: www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0020/56207/Uchwala-PNRL-w-sprawie-zawieszenia-protestu.pdf