Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2013 r.5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła terminy swoich posiedzeń w I połowie 2013 roku:

9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.