Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy od 1 stycznia 2013 r.Dyrektor LOW NFZ zwraca się z prośbą o wsparcie działań związanych z akcją mającą na celu edukację społeczeństwa na temat obowiązku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian w sposobie weryfikowania uprawnień do świadczeń.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NFZ: http://nfz-lublin.pl/ewus_przydatne_informacje