UWAGA! Papierowe wnioski dotyczące praktyki lekarskiej do 31 marcaDotychczas termin, do którego podmioty wykonujące działalność leczniczą (a więc także praktyki lekarskie) mogą składać wnioski o wpis do rejestru w postaci papierowej wyznaczony był na 31 grudnia br., o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 10 grudnia 2012 r., termin ten zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2013 r.

 

Szczegółowe informacje na stronach NIL: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/uwaga!-papierowe-wnioski-dotyczace-praktyki-lekarskiej-do-31-marca

Archiwum

Archiwum - tematycznie