Manifestacja w dniu 24-05-2006 r.Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL i Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej wzywa wszystkich członków związku i samorządu lekarskiego na manifestację pod siedzibę NFZ w Lublinie przy ulicy Szkolnej 16 w dniu 24-05-2006 roku na godzinę 11:00. Manifestacja jest zorganizowana przez Regionalny Komitet Protestacyjny w Lublinie, który reprezentuje wszystkie środowiska medyczne w regionie. Domagamy się: - natychmiastowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 30% - wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 100% od 1 stycznia 2007 roku - zmiany polityki państwa odnośnie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ochronę zdrowia minimum 6% PKB Na manifestację zaproszone zostały władze samorządowe województwa i Wojewoda Lubelski. Liczymy na niezawodne przybycie lekarzy regionu lubelskiego. Pamiętajmy, że nikt za nas nie upomni się o nasze zarobki. opracował: dr n. med. Marek Kos Wiceprzewodniczący Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL Członek Prezydium LIL

Archiwum

Archiwum - tematycznie