Lista członków rejonów wyborczychOkręgowa Komisja Wyborcza publikuje listę członków rejonów wyborczych, będącą załącznikiem do uchwały OKW nr 6 z dnia 8 stycznia 2013r.

Lista członków rejonów wyborczych (pdf)

Jednocześnie informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08-02-2013 r. pocztą, faksem lub osobiście wypełniony wniosek (druk wniosku do pobrania)