Komunikat w sprawie pism z LOW NFZLekarze, lekarze dentyści, którzy otrzymali lub otrzymają pisma z LOW NFZ w sprawie wystawianych recept po dniu 1 lipca 2012 r. bez posiadania umowy dotyczącej wystawiania recept na leki refundowane i zostali zobowiązani do zwrotu kwot nienależnej refundacji - proszeni są o kontakt z Lubelską Izbą Lekarską.

 

Archiwum

Archiwum - tematycznie