XXII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy



PROGRAM XXII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MŁODYCH LEKARZY „ZAWÓD LEKARZA – ZAGROŻENIA I PERSPEKTYWY”

Lublin 17-19 maja 2013 r. Hotel Campanile

 

PIĄTEK 17.05.2013 r.

do godz.18.00 – przyjazd, zakwaterowanie, rejestracja uczestników;

godz. 18.00 – kolacja;

godz. 19.00 – 21.00 – przedstawienie uczestników, zapoznanie z programem konferencji, „wieści z regionów”, ustalenie wstępnych stanowisk, apeli itd.

 

SOBOTA 18.05.2013 r.

godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie konferencji. Przemówienia zaproszonych gości.

godz. 10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.

godz. 10.45-13.30 – Sesja I

1.„Formy wykonywania zawodu lekarza - zalety, wady, odpowiedzialność prawna” - mec. Alicja Lemieszek

2. Rezydentury czy możliwe jest kompleksowe podejście do problemu?

 

godz. 13.30-14.30 – Obiad

 

godz. 14.30 – 18.00 Sesja II

1. „Zawód lekarza - perspektywy”- dr Magdalena Stachura

2. „Przyszłość interny” - dr Andrzej Prystupa

3. „Wypalenie zawodowe”- dr Maciej Zygo

godz. 19.00 – Kolacja

 

NIEDZIELA 19.05.2013r.

godz. 10.00-12.00 – Podsumowanie Konferencji

 

 

 

Udział w konferencji wynosi 100 PLN (płatność w momencie rejestracji).

Wśród zaproszonych gości znajdzie się przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, CMKP, WCZP, Uniwersytetu Medycznego i wielu innych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod adresem mailowym: kursy@oil.lublin.pl lub pod numerem telefonu: 81 53 60 487 do dnia 15 maja 2013 r.

Archiwum

Archiwum - tematycznie