Poszukiwani lekarze biegli sądowiPrezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się o pomoc do Lubelskiej Izby Lekarskiejw podjęciu działań umożliwiających pozyskanie lekarzy biegłych sądowych o specjalnościach ortopedii i traumatologii oraz hematologii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Lubelskiej Izby Lekarskiej, tel. 81 536 04 50.

Archiwum

Archiwum - tematycznie