Terminy posiedzeń Okręgowej Rady LekarskiejOkręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. ustaliła terminy swoich kolejnych posiedzeń na:

11 września

2 października

6 listopada

4 grudnia (termin został odwołany na listopadowym posiedzeniu ORL)

Archiwum

Archiwum - tematycznie