XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby LekarskiejInformujemy że w dniu 23 listopada 2013 r. odbędzie się XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. Miejsce obrad - Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego, Lublin ul. Jaczewskiego 4.

Archiwum

Archiwum - tematycznie