Zaproszenie na szkolenie e-learningoweCelem projektu jest promowanie badań cytologicznych wśród kobiet w wieku 30-69 lat. Misją projektu jest również rozpowszechnianie wysokiej jakości populacyjnych programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (RSM) oraz utworzenie sieci centrów pilotażowych przeprowadzających badania przesiewowe tego typu.

W ramach projektu został opracowany kurs e-learningowy, który ma pomóc jego uczestnikom w promowaniu wiedzy dotyczącej raka szyjki macicy oraz badań przesiewowych. Zawartość kursu została odpowiednio dopasowana do grupy docelowej, a więc specjalistów z zakresu medycyny (lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych) oraz rzeczników społecznych (osób pracujących w instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych, które zajmują się tematyką raka szyjki macicy), tak aby te grupy zawodowe otrzymywały wyłącznie wiedzę, która jest dla nich przydatna. Oba szkolenia zostały podzielone na trzy moduły:

 

Szkolenie dla specjalistów z zakresu medycyny

1. Wprowadzenie naukowe

2. Efektywna komunikacja

3. Organizacja, prowadzenie i ocena kursów

 

Szkolenie dla rzeczników społecznych

1. Wprowadzenie naukowe

2. Efektywna komunikacja

3. Wsparcie i lobbying

 

Osoby, które ukończą kurs i rozwiążą test uzyskają imienny certyfikat potwierdzający ich uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat zostanie wydany przez Uniwersytet Łódzki.

 

Informacje techniczne: Do korzystania z modułów e-learningowych potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa. Aby poznać zawartość modułów trzeba stworzyć indywidualne konto, do założenia którego należy podać jedynie imię, nazwisko, datę urodzenia i wykonywany zawód.

Kurs dostępny jest na stronie internetowej projektu: http://www.aurora-project.eu/pl/

Archiwum

Archiwum - tematycznie