Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2014 roku



Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2014 roku:

  •  15 stycznia
  •  5 lutego
  •  5 marca,  
  •  2 kwietnia
  •  7 maja 
  •  4 czerwca.

Archiwum

Archiwum - tematycznie