Testowy dostęp do bibliotek i baz danych z zakresu medycynyCelem przedsięwzięcia jest uzyskanie przez firmę opinii w zakresie przydatności dostępu do baz danych. Zostanie udostępnionych dziesięć bezpłatnych dostępów do baz danych na okres dwóch miesięcy.

Oferta obejmuje całość, ciągle poszerzaniej, kolekcji prawie 7 000 000 dokumentów, ponad 120 000 e-książek, ponad 30 000 procedur medycznych, 250 encyklopedii, słowników i kompendiów oraz czasopism farmakologicznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Lubelskiej Izby Lekarskiej do 17 stycznia 2014 roku.