Multimedialny program edukacyjny "Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy"Autorem programu jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.

Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl), w kategorii kursy nieodpłatne, poz. 1 - Programy edykacyjne Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 punktów edukacyjnych.

Archiwum

Archiwum - tematycznie