Sądy proszą o wskazanie lekrzy do sporządzania opiniiSąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny zwraca się z prośbą o wskazanie lekarzy specjalistów z zakresu radiologii celem sporządzenia opinii w sprawie dotyczącej ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prosi o wskazanie lekarzy zainteresowanych sporządzaniem opinii w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których istnieje konieczność dopuszczania dowodów z opinii biegłych - lekarzy o różnych specjalnościach.

 

Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt z Biurem Izby - tel. 81 536 04 50.

Archiwum

Archiwum - tematycznie