Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2014 rokuNa posiedzeniu w dniu 4 czerwca Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w II połowie 2014 roku:

  • 10 września
  • 4 października (sobota) 8 października (środa) - termin zmieniono na posiedzeniu ORL w dniu 10-09-2014 r.
  • 5 listopada
  • 3 grudnia

Archiwum

Archiwum - tematycznie