Spotkanie koleżeńskie absolwentów wrocławskiej AM 1995 r.W związku z organizacją spotkania koleżeńskiego lekarzy, który ukończyli w 1995 roku wrocławską Akademię Medyczną, prosi się zainteresowanych lekarzy o kontakt z Dolnośląską Izbą Lekarską.

Archiwum

Archiwum - tematycznie