Corhydron 250 - Apel Ministra ZdrowiaApel Ministra Zdrowia o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250 W związku z potwierdzonymi doniesieniami, dotyczącymi zamiany partii leku Corhydron 250 (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego) na krótkodziałający lek zwiotczający mięśnie, produkcji Jelfa S.A. Minister Zdrowia zwraca się z apelem do pracowników ochrony zdrowia o zachowanie szczególnej ostrożności i niestosowanie tego leku.: w przypadku podania leku i wystąpienia objawów niepożądanych jak drżenie ciała, omdlenia itd. zaleca się zastosowanie sztucznego oddychania i poinformowanie pogotowia ratunkowego. Prosimy także o przeanalizowanie, na podstawie dokumentacji medycznej, czy preparat ten może znajdować się w zasobach domowych Państwa pacjentów i podjęcie działań celem wycofania go z możliwości zastosowania. Minister Zdrowia przypomina jednocześnie, iż decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 31 października 2006 r., lek Corhydron 250, numer serii 010705, data ważności: lipiec 2009 r. został wycofany z obrotu na terenie całego kraju, natomiast decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 9 listopada 2006 r., wszystkie serie leku Corhydron 25, Corhydron 100, Corhydron 250 zostały wstrzymane w obrocie i stosowaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. -- Zbigniew Religa --

Archiwum

Archiwum - tematycznie