Bezpłatne szkolenia nad Zalewem ZegrzyńskimSzkolenie zaplanowane jest w terminie 28.07.2014 - 02.08.2014 i odbywać się będzie w Hotelu 500 w Zegrzu Południowym tuż nad samym Zalewem Zegrzyńskim.

Jest to największy i najatrakcyjniejszy akwen w okolicy Warszawy. Na terenie Hotelu znajduje się bezpłatny dostęp do WI-FI.

 

Dla uczestników zapewniamy noclegi, wyżywienie i bezpłatny parking na terenie Ośrodka.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do rejestracji na stronie: www.mlodylekarz.org

 

Informacji udziela też Biuro Projektu:

 

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110,00-764 Warszawa

tel. 22/558 80 47, fax. 22/559 13 13

e-mail: mlodylekarz@hipokrates.org

 

Zakres szkoleń obejmuje 4 dni z komunikacji i współpracy z pacjentem oraz 2 dni w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

W zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem zaplanowano: efektywną komunikację z pacjentem, sposoby przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sposoby radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, sposoby radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

 

W zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia omawiane są: formy wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna lekarza i lekarza dentysty, zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, zasady wystawiania recept na leki refundowane, organizacja pracy i zarządzania zespołem, marketing usług lekarskich, zadania i rola samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Każdy uczestnik posiada możliwość dodatkowych bezpłatnych konsultacji z ekspertami. Ich nazwiska oraz adresy e-mailowe znajdują się na stronie: http://www.mlodylekarz.org/workflow/site.php?mode=art_view&id=52-bezplatne-konsultacje-z-ekspertem

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia nr POKL.02.03.03-00-007/12-00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(oprac. K.S.)

Archiwum

Archiwum - tematycznie