Aktualizacja polis ubezpieczenia do prowadzenia działalności leczniczejPolisy lekarzy, którzy wykupili je za pośrednictwem LIL (wygenerowali dane do ubezpieczenia ze strony internetowej LIL), na podstawie porozumienia pomiędzy PZU a LIL są przekazywane Izbie przez brokera.

Pozostali lekarze, którzy ubezpieczają się poza w/w porozumieniem, proszeni są o dostarczanie nowo zawieranych polis do Izby: mailem na adres praktyki.prywatne@oil.lublin.pl (skan), pocztą (kopia) lub faksem nr 81-53-60-469. Polisy są wpisywane do księgi rejestrowej na podstawie otrzymanego przez Izbę dokumentu bez potrzeby wypełniania przez lekarza wniosku. Dodanie nowej polisy do księgi nie podlega opłacie za wpis zmian.

Archiwum

Archiwum - tematycznie