Uwaga! Zestawy przeciwwstrząsowe, ratujące życieDz. U. Nr 204, poz 1509, Wyciąg §1 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnycm, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. ZAŁĄCZNIK 1 Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera (starszego felczera) 1) Aminophyllinum 0,25 g - 10 amp. a 10 ml; 2) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml - 5 amp. a 2ml; 3) Aqua pro inj. - 5 amp. a 5 ml; 4) Atropini sulfas* 1 mg - 10 amp. a 1 ml; 5) Calcii chloridum lub Calcii glubionas - roztwory 10 % - 10 amp. a 10 ml; 6) Calonazepamum a 1 mg - 10 amp. a 1 ml; 7) Dopamini hydrochloridum 4 % - 10 amp. a 5 ml; 8) Epinephrinum a 1 mg - 10 amp. a 1 ml; 9) Furosemidum 20 mg - 5 amp. a 2 ml; 10) Glucosum 40% 2 - 10 amp. a 10 ml; 11) Glycroli trinitras* aerozol - 1 op; 12) Hydrocortisonum 250 mg - 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 40 mg - 1 fiol. a 40 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 125 mg - 1 fiol. a 125 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 250 mg - 1 fiol. a 250 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 500 mg - 1 fiol. a 500 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 1000 mg - 1 fiol. a 1000 mg + 1 amp. rozp.; 13) Lidocaini hydrochloridum 2 % - 10 amp. a 2 ml; 14) Metamizolum natricum 2,5 g - 5 amp a 5 ml; 15) Metoprololi tartas 1 mg/ml - 5 amp. a 5 ml; 16) Morphini sulfas* 20 mg/1 ml - 2 amp. a 1 ml; 17) Naloxoni hydrochloridum* 0,4 mg/1 ml - 10 amp. a 1 ml; 18) Natrii chloridum 0,9 % - 10 amp. a 10 ml; 19) Natrii hydrocarbonas 8,4 % roztwór do wstrzykiwań dożylnych - 5 amp. a 20 ml; 20) Salbutamoli sulfas aer. 100 mcg/dawkę - 1 op; 21) Salbutamoli sulfas a 0,5 mg - 10 amp. a 1 ml; 22) Thiethylperazini dimaleas a 6,5 mg/ml - 5 amp. a 2 ml; 23) Tramadoli hydrochloridum 50 mg/ml - 5 amp. a 2 ml; 24) Verapamili hydrochloridum 2,5 mg/ml - 5 amp. a 2 ml. Płyny infuzyjne: 1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (płyn Ringera) - 1 op. a 250 ml; 2) Glucosum 5% - 1 op. a 500 ml; 3) Glucosum 10% - 1 op. a 500 ml; 4) Mannitolum 20% - 1 op. a 250 ml; 5) Natrii chloridum 0,9% - 2 op. a 500 ml. *UWAGA - Lek nie może wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego do dyspozycji felczera (starszego felczera) ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną 1) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml - 5 amp. a 2 ml; 2) Aqua pro inj. - 5 amp. a 5 ml; 3) Atropini sulfas 1 mg - 10 amp. a 1 ml; 4) Calcii chloridum lub Calcii glubionas - roztwory 10% - 10 amp. a 10 ml; 5) Hydrocortisonum 250 mg - 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 40 mg - 1 fiol. a 40 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 125 mg - 1 fiol. a 125 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 250 mg - 1 fiol. a 250 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 500 mg - 1 fiol. a 500 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 1000 mg - 1 fiol. a 1000 mg + 1 amp. rozp.; 6) Epinephrinum a 1 mg - 10 amp. a 1 ml; 7) Glucosum 20% 2 - 10 amp. a 10 ml; 8) Natrii chloridum 0,9% - 10 amp. a 10 ml. Płyny infuzyjne: 1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (płyn Ringera) - 1 op. a 250 ml; 2) Glucosum 5% - 1 op. a 500 ml; 3) Glucosum 10% - 1 op. a 500 ml; 4) Natrii chloridum 0,9% - 2 op. a 500 ml.

Archiwum

Archiwum - tematycznie