Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2015 rokuNa posiedzeniu w dniu 3 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2015 roku:

  • 7 stycznia
  • 4 lutego
  • 4 marca
  • 8 kwietnia
  • 6 maja
  • 10 czerwca.

Archiwum

Archiwum - tematycznie