STANOWISKO Nr 17/06/V NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 17 listopada 2006 r.Wobec nadal utrzymujących się na skandalicznie niskim poziomie, niegodnych wynagrodzeń znacznej liczby lekarzy, proponowanie ograniczeń w możliwości poprawienia sobie przez nich ich statusu materialnego poprzez dodatkową pracę jest nie do przyjęcia. W sytuacji, gdy godzinowa stawka za pracę lekarza często nie przekracza 10 złotych netto, duża część środowiska lekarskiego utrzymuje siebie i swoje rodziny wyłącznie dzięki dodatkowemu zatrudnieniu. Naczelna Rada Lekarska ostrzega, że w obecnej sytuacji wprowadzenie zakazu podejmowania dodatkowej pracy przez lekarzy może poważnie zagrozić lekarzom i ich rodzinom w codziennej egzystencji. Rozwiązanie to ograniczy znacznie pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a także może jeszcze bardziej zwiększyć już i tak groźną dla systemu opiekę zdrowotną narastającą falą emigracji do zamożniejszych Krajów Unii Europejskiej. Naczelna Rada Lekarska przypomina, że według zgodnej opinii środowiska lekarskiego, potwierdzanej uchwałami zjazdów lekarzy: a) wynagrodzenie lekarza bez specjalizacji nie powinno być mniejsze niż 2-krotność corocznie waloryzowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw lub odpowiednio 1/150 tej wartości za godzinę pracy, b) wynagrodzenie lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji nie powinno być mniejsze niż 2,5-krotność corocznie waloryzowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw lub odpowiednio 1/150 tej wartości za godzinę pracy, c) wynagrodzenie lekarza specjalisty nie powinno być mniejsze niż 3-krotność corocznie waloryzowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw lub odpowiednio 1/150 tej wartości za godzinę pracy. Dopiero spełnienie tych żądań umożliwi pełną analizę stanu zatrudnienia lekarzy i pozwoli ocenić możliwość regulacji tego zjawiska. PREZES Konstanty Radziwiłł SEKRETARZ Mariusz Janikowski

Archiwum

Archiwum - tematycznie