Szkolenie organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaOkręgowa Izba Lekarska w Warszawie wpisała Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 68-000317-003-0003. Projekt realizowany przez CSIOZ dostał akredytację na realizację szkoleń w formie kursów medycznych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”. Dzięki temu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu pozwoli na uzyskanie 14 punktów edukacyjnych.

Projekt, w ramach którego zostanie przeprowadzone dwudniowe szkolenie skierowane do lekarzy oraz lekarzy dentystów, zakłada podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia w zakresie dostępności, możliwości i korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Szkolenie ma formę wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych. Wykłady zostaną podzielone na 4 bloki tematyczne, które będą prowadzone w formie jednostronnej prezentacji zagadnień, będących przedmiotem szkoleń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz patformy e-learningowej. Wykłady będą obejmować również elementy dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie:
www.kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl

Zgłoszenia pod numerem telefonu 504 315 586 lub mailowo alicja.pakalska@interit.eu.


Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.