Aktualności i perspektywy medycyny paliatywnej w systemie opieki zdrowotnejCelem szkolenia dokształcającego jest przybliżenie wiedzy o filozofii medycyny paliatywnej i zasadach specjalistycznej opieki paliatywnej, o aktualnych zaleceniach leczenia bólu przewlekłego i leczenia objawowego, o etycznych dylematach w opiece paliatywnej, o komunikacji z chorym i jego rodziną na temat choroby o niepomyślnym rokowaniu.

Spotkania z ekspertami medycyny paliatywnej pozwolą rozszerzyć informację o możliwościach podjęcia specjalizacji z medycyny paliatywnej, rozwoju naukowego i działalności PTMP.

Rejestracja i szczegóły: www.warsztatyptmp.pl

Opłata rejestracyjna do 31 maja 2015r. wynosi od osoby 90 zł.

Opłata rejestracyjna po 31 maja 2015r. wynosi od osoby 120 zł.

Archiwum

Archiwum - tematycznie