Konferencja "Karmienie piersią i praca - zróbmy to"Konferencja adresowana jest do wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek, położnych, członków towarzystw naukowych i zawodowych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych realizujących zadania w obszarze ochrony zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych skupiających swoje zadania na promocji karmienia piersią.

W programie konferencji wystąpienia ekspertów poświęcone m.in.:

  • korzyściom z naturalnego karmienia zarówno dla matki jak i dziecka,
  • rozwiązaniom systemowym w Polsce i na świecie umożliwiającym jak najdłuższe karmienie piersią,
  • inicjatywom społecznym wpływającym na kształtowanie pozytywnego wizerunku kobiety karmiącej piersią, jako pełnoprawnego uczestnika przestrzeni publicznej

Zgłaszanie do udziału w konferencji odbywa się poprzez przesłanie imienia i nazwiska oraz miejsca zatrudnienia na adres: konf.laktacja@mz.gov.pl Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.05.2015 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych osobą wyznaczoną do kontaktu jest pani Joanna Kowalska - specjalista w Departamencie Matki i Dziecka, Ministerstwa Zdrowia, tel. (22) 53 00 271.

Archiwum

Archiwum - tematycznie