Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2015 rokuNa posiedzeniu w dniu 10 czerwca Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w II połowie 2015 roku:

  • 9 września
  • 7 października 9 października (Rada wyjazdowa w Sieniawie)
  • 4 listopada
  • 9 grudnia

Archiwum

Archiwum - tematycznie