III Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy - PHOTOARTMEDICA 2015 – CzęstochowaOrganizator:

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w CZĘSTOCHOWIE

ul. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, Poland

Komisarz wystawy: dr n. med. Krzysztof Muskalski – artysta fotografik


Patronat Honorowy:

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk


Patronat:

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej


Patronat medialny:

National Geographic Polska


Do udziału w konkursie zapraszamy lekarzy, lekarzy dentystów, nauczycieli akademickich i studentów uniwersytetów medycznych z kraju i zagranicy.

Rejestracja i zgłaszanie prac: www.photoartmedica.pl

Termin nadsyłania prac: 6 września 2015 r.


Ogłoszenie wyników i wernisaż: 26 września 2015 r.

Miejsce wystawy: Muzeum Częstochowskie – Ratusz- Sala Reprezentacyjna

Archiwum

Archiwum - tematycznie