Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem NIL w W-wie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.Program konferencji oraz kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie :

http://konferencja.dilnet.wroc.pl