Wyjazd do RzymuŚrodkiem transportu ma być samolot na trasie Warszawa-Rzym. Czynione są starania, aby koszt wyjazdu był mniejszy niż propozycje biur podróży. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie informacji na adres sekretariatu Naczelnej Izby Lekarskiej sekretariat@hipokrates.org , tel: 0-22 559-13-00 lub 24 fax: 0-22 559-13-23. Ryszard Golański

Archiwum

Archiwum - tematycznie