Ankieta internetowa dla rozpoczynających swoje szkolenie specjalistyczneKomisja Etyki Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (na czele z jej Przewodniczącym - prof. Januszem Wasiakiem), przeprowadza badanie naukowe dotyczące sytuacji lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających swoje szkolenie specjalizacyjne (pierwsze i każde kolejne) - badanie to ma na celu poszerzenie wiedzy i zebranie opinii młodych lekarzy na temat przebiegu szkoleń specjalizacyjnych oraz mankamentów z nimi związanymi.

Ankieta internetowa znajduje się pod następującym adresem: https://docs.google.com/forms/d/1UFo9sxOqFq0Tvd9jcb63RDzt67NVb9KlYN3CFKIp_NA/viewform - do udziału w badaniu zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy i lekarzy dentystów którzy są w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego (pierwszego lub kolejnego).