Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2016 rokuNa posiedzeniu w dniu 9 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2016 roku:

  • 13 stycznia
  • 10 lutego
  • 2 marca
  • 6 kwietnia
  • 11 maja
  • 8 czerwca 17 czerwca (Rada wyjazdowa w Białej Podlaskiej)

Archiwum

Archiwum - tematycznie