Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2016 r.Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w II połowie 2016 roku:

7 września
5 października - odwołane
9 listopada
7 grudnia

Archiwum

Archiwum - tematycznie