I my jako lekarze tworzymy historię...Siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, ul. Waszyngtona 42, 42-200 Częstochowa. Osobisty adres autora e-mail: almanach@interia.eu Dodatkowe informacje można uzyskać u autora: Mieczysława Wyględowskiego ul. Kościuszki 7 m. 4, tel. dom.: 034 324 34 75; kom.: 604 49 79 23