Komunikat Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZW związku z opublikowaniem 29 lipca 2016 roku Zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty oraz Zarządzenia Nr 81/206/DSOZ zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu dyrektor lubelskiego oddziału NFZ Karol Tarkowski przekazuje komunikat Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

Komunikat NFZ.pdf

Archiwum

Archiwum - tematycznie