Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora FarmaceutycznegoKomunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w sprawie terminu ważności zgód wydawanych na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, dla podmiotów leczniczych nie posiadających apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej oraz lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej. Zgody wydane przed wejściem w życie zmian do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2015 roku, tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Więcej w załączniku: Komunikat_termin_zgód_-_1.01.2017

Archiwum

Archiwum - tematycznie