Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2017r.Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2017 roku:

11 stycznia
8 lutego
8 marca
5 kwietnia
10 maja
7 czerwca

Archiwum

Archiwum - tematycznie