Międzynarodowa Konferencja NaukowaPierwszy dzień konferencji poświęcony zostanie tematyce przewlekłej hormonoterapii kobiet, mężczyzn i dzieci jako problemu medycznego i społecznego. Odrębnym tematem tej części konferencji będzie działanie melatoniny w organizmie żywym, jako czynnika antyoksydacyjnego oraz modulatora odpowiedzi ze strony układu immunologicznego. W drugim dniu konferencji będą poruszane tematy z zakresu dermatologii środowiskowej o współzależności między środowiskiem a chorobami skóry. Istniej także możliwość prezentacji własnych prac naukowo – badawczych z obszarów objętych tematyką Konferencji. Abstrakty prac dopuszczonych do prezentacji zostaną umieszczone w czasopiśmie: Journal of Physiology and Pharmacology (Impact Factor = 2.328) oraz w portalu www.dermatozy.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji można znaleźć na stronie: www.fzp.com.pl Email.: konferencja@fzp.com.pl Telefon: 012 429 61 03 lub 505594584 Katarzyna Jędrzejczyk