Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 3 stycznia 2017r.
Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje że do dnia 3 lutego 2017r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów - członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe). Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

 

WNIOSEK DO POBRANIA - EDYTOWALNY