Stanowisko Komisji Stomatologicznej LILKomisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zwraca się z apelem do lekarzy stomatologów o odstąpienie od pracy w dniu 19 czerwca 2007 r. w godzinach 9.00 – 10.00 jako wyraz poparcia dla działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zmierzających do poprawy sytuacji pracowników służby zdrowia. Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej lek. stom. Danuta Marcyniuk

Archiwum

Archiwum - tematycznie