LEK, LDEK, PESZgłoszenie będzie następowało wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W celu zgłoszenia konieczne będzie założenia konta w tym systemie.

Czynność ta będzie dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl .

Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta.Będzie można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Podręcznik użytkownika opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia - w załączeniu.

Archiwum

Archiwum - tematycznie