Obwieszczenie/informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o wyznaczeniu kolejnego terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Komisja Wyborcza”.

Karta zgłoszenia kandydata na delegata (pdf)

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lipca 2017r.

W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 
Zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć członka swojego rejonu wyborczego, przy czym zgodnie z obecną ordynacją wyborczą można zgłosić również samego siebie.

 
Przewodnicząca OKW

Maria Dura