Dokumentacja medyczna po śmierci lekarza – nowa regulacja od 11 maja 2017r.Nowe zadania i obowiązki izb lekarskich w powyższym zakresie weszły w życie 11 maja br. w związku z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz. 836)

Archiwum

Archiwum - tematycznie