Okręgowa Komisja Wyborcza sporządziła i zamknęła listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji



Lista kandydatów - załacznik do uchwały nr 6 OKW Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 1 sierpnia 2017r.