Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2017 r.Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w II połowie 2017 roku:

  • 29-30 września (posiedzenie wyjazdowe)
  • 8 listopada
  • 6 grudnia